Monthly ArchiveSeptember 2018

Keltisk mässa

Vi firar en Dag Hammarskjöldinspirerad Keltisk mässa söndagen den 20 januari kl 11.00 i Höörs kyrka. Då konfirmeras också en av våra trogna pilgrimsvandrare – Magnus. Varmt välkomna!


Dag Hammarskjöld – vem var han?
Han föddes den 29 juli 1905 i Jönköping, son till Agnes och Hjalmar Hammarskjöld. Hans pappa var stadsminister 1914-17.
1953 utses Dag Hammarskjöld till generalsekreterare i FN. 1954 inträder han i Svenska Akademin. Under sin tid som generalsekreterare blev han känd för sitt mod att stå emot stormakternas vilja att styra FN. I april 1957 invigdes meditationsrummet i FN-byggnaden på Manhattan i New York. I samband därmed uttalade Hammarskjöld att byggnaden, som var ägnad åt arbete i fredens tjänst, ”borde ha ett rum ägnat åt tystnad i yttre mening och stillhet i inre mening”. Men han tänkte djupare än så. Tankarna gick från det yttre rummet i FN-byggnaden till varje människas inre rum. Varje människa bär på ”ett centrum av stillhet omgivet av tystnad”.

Natten till den 18 september 1961 dör Hammarskjöld i en flygkrasch i Ndola, Nord-Rhodesia. Planet hade 16 passagerare ombord. Orsaken till dödskraschen blev aldrig fastslagen.

Hammarskjöld är något av den internationella politikens kändis. Hans död upplevdes av många som en personlig förlust, trots att få, om ens någon kände honom väl. Hans andlighet, ledarstil och kulturella intressen väcker känslor som än idag är svåra att förklara.

Hammarskjöld tilldelades postumt Nobels fredspris. Två år efter hans död kommer hans bok ”Vägmärken” ut. Ett huvudtema i boken är förmågan att vara en mottagare. Bilden för detta är den tomma skålen, bägaren, kärlet. Skålens tomhet hindras på så sätt att vi fyller den med vår fixering vid oss själva – att vi blir vårt eget centrum.
Han själv valde att vandra i fjällen som reträttplats för att hitta den rätta balansen i tillvaron. Backåkra blev en skånsk variant på fjällvärldens vidder.

Dag Hammarskjöldleden är en 105 kilometer lång vandringsled mellan Abisko och Nikkaluokta. Leden invigdes 2004 och är tänkt som en modern pilgrimsled. Efter leden finns sju utvalda meditationsplatser med korta texter hämtade från “Vägmärken”. Texterna på såväl svenska som samiska finns inhuggna på stenar, en vid varje meditationsplats.

“Be Thou My Vision” är en traditionell kristen sång från Irland. Den dateras tillbaka till 700-talet. Sångens tidiga text kan troligen vara inspirerad av S:t Patricks bön/bröstvärn och visar på hur keltisk kristen spiritualitet är utpräglat inriktad på vardagen och verkligheten. Här finns ingen motsats mellan kontemplativt liv och socialt ansvar.

Efter församlingens första resa till Skottland 2010 och med intryck från det keltiska kristna arvet och sammankopplingen till pilgrimstanken formade vi i Höörs församling en ”Keltisk mässa” utifrån sången Be Thou My Vision.  (Förväxla nu inte texten med Ulf Schagerströms översättning ”Gå inte förbi, inspelad av Peter Jöback och Sissel Kyrkebø).

Att pilgrimsvandra är för oss en rörelse i livet. Det handlar om uppbrott och förvandling – om vilja och beredskap till förändring och utveckling. Pilgrimsvandring handlar om att lämna plats – för något nytt, att våga inse att jag inte är färdig, att jag ständigt är på väg.