Verksamheter

Lekmannakåren

Höörs lekmannakår bildades 1938 av prosten Carl Eilert. då var den endast för manliga medlemmar och kallades Kyrkobrödrakåren.
1983 togs beslutet att även kvinnor var välkomna och namnet ändrades till Lekmannakåren.

Syftet med lekmannakåren, som är en ideell självständigt sammanslutning inom Svenska kyrkan är att:
– verka för kristen gemenskap
– fördjupa vårt andliga liv
– vara ett forum för samtal om kyrkan, dess uppgifter coh möjligheter
– ta med kristen tro och etik ut i vardagslivet
– stimulera deltagandet i församlingens gudstjänstliv och övrig verksamhet
– verka för en positiv och engagerande syn på lekmannaskapet.

Fjärde onsdagen i månaden bjuds det på ett omväxlande program. Många intressanta personer inbjuds att hålla föredrag, berätta om resor eller något spännande de varit med om eller bara underhålla med sång och musik. På hösten besöker vi en skånsk kyrka och på våren gör vi en heldagsutfärd med många intressanta besök.
Mycket populärt är Mårtensfesten med glad musik och julfesten för de äldre.

Höörs lekmannakår har drygt hundra medlemmar. Välkommen du också.

Syförening

Kvällssyföreningen träffas första och tredje måndagen kl.18.00-20.00 i församlingshemmet i Höör.
Höörs gamla arbsförening träffas första torsdagen i månaden kl. 14.00-16.00 i församlingshemmet i Höör.

Internationella

I Höörs församling finns en internationell grupp som planerar och arbetar bland annat med:

* RättVisa Boden som finns i Höörs församlingshem och säljer Fair Tradevaror. Se mer under egen flik.

* Information kring aktuella kampanjer för Svenska Kyrkans internationella arbete ACT-alliance. Varje år ordnas aktiviteter i samband med faste- och julinsamlingarna.

* Samordnar kontakten med vårt vänstift Lui Sydsudan.