Kyrkogård

Minneslund

Vi kan även erbjuda minneslund i Höör, Munkarp, N Rörum, Hallaröd och Tjörnarp.

Minneslunden är ett anonymt gravsätt där förvaltningen ombesörjer skötsel.

Borgerlig begravning / Begravningsombud

Vanligtvis kan bara kyrkotillhöriga få en begravningsgudstjänst. För icke tillhöriga avgör kyrkoherden från fall till fall om begravningsgudstjänst kan anordnas. För borgerlig begravning anlitar de anhöriga en officiant som inte är präst. Församlingen tillhandahåller vaktmästare. Församlingens musiker kan tillfrågas om de vill delta. I så fall skall dödsboet själv betala för musikerns medverkan. Församlingen fakturerar kostnaden. Kyrkogården meddelas tid och plats för begravningsceremoni. Församlingen har enligt kyrkoordningen en lokal att upplåta för borgerlig begravning, nämligen Klockarbackens kapell i Höör.
Det finns också avtal om begravningsplatser för tillhöriga i andra trossamfund i bl.a. Lund. Den borgerliga begravningen skiljer sig annars endast ifråga om att begravningsgudstjänsten ersätts av en borgerlig begravningsceremoni. Vad gäller gravsättning, vare sig urngrav, askgrav, minneslund eller kistgrav gäller samma förhållningsregler som för kyrkotillhöriga.

Länsstyrelsen utser ett begravningsombud som skall se till att icke-tillhöriga får samma behandling som tillhöriga. Han/hon skall även ha möjlighet – att ta del av beslut som rör begravningsverksamheten, för vilken församlingen är huvudman inom församlingens geografiska område. Det är viktigt att påpeka att utträde och inträde har omedelbar verkan. Man har alltså efter utträdesdagen inte rätt till begravningsgudstjänst. I motsatt fall har man rätt till gudstjänst dagen efter inträde.