Musik

Sång och musikgrupp

Kyrkans sång och musikgrupp träffas varje onsdag i församlingshemmet  kl 15.00 -15.45.
Med start den 11 september.

Vi sjunger spelar och rör oss till musik.

Pojkar och flickor från förskoleklass till åk 3 är välkomna.

Kyrkokören

Kyrkokören är en blandad kör med bredd både i form och innehåll. Verksamheten bedrivs som avgränsade projekt, och man kan vara med på allt eller olika delar. Vi lägger stor vikt vid den personliga röstens utveckling och försöker också ta till oss en lite mer avancerad repertoar.

Vi träffas i församlingshemmet Höör torsdagar 19-21.

Jazzfolket

Jazzfolket är öppet för sångare och instrumentalister som känner och gillar att det svänger. Repertoaren består av jazzstandards, egna arrangemang, musik av Lasse Gullin. Improvisation är centralt. Vi träffas på onsdagar i församlingshemmet i Höör 19.00 – 20.30.

Ceciliakören

Ceciliakören har körövning torsdagar kl. 19.00 – 20.30 på udda veckor i Norra Rörum och jämna veckor i Hallaröd. En vårkonsert, att sjunga vid valborgsmässofirandet och  julkonsert hör till körens traditioner.
Välkommen i vårt glada gäng.