Retreat 21-22 November

Retreat 21-22 November

I Hallaröd samlades vi på lördagen för ett par dagar i tystnad – tid för eftertanke och återhämtning.

Var och en disponerade sin tid som man vill. Programpunkterna är tänkta som hjälp för struktur och rytm. Möjlighet finns till enskilt samtal med präst.

Lördag 21 november:
kl 9.00 Morgonbön; kl 12.45 Middagsbön och därefter middag; kl. 14.00-17.00 Vandring; kl 17.00 Meditation; kl 19.00 Kvällsmat därefter aftonbön
Söndag 22 november 
kl. 8.00 Frukost; kl 9.00 Morgonbön; kl 9.30-12.30 Vandring; kl 12.45 Middagsbön och därefter middag; kl 17.00 Mässa och avslutning
Retreatledare: Anders Ekelin och Gullbritt Sörensen

Söndagens program blev ändrat pga väderförhållanden. På lördag kväll började det snöa och det fortsatte hela natten. Då vi vaknade var vi utan elektricitet och snön låg gnistrande vit utanför huset (ca 40 cm). Anders anlände med traktor (bra med rediga präster 🙂  För att alla skulle kunna komma hem säkert så avslutade vi innan det blev mörkt.

admin

Leave your message