Diakoni

Diakoni

Tag kontakt om du behöver någon att prata med.

  • Vi finns till för enskilda samtal parallellt med Höörs kommun.
  • Vi har stilla dagar med möjlighet till måleri.
  • Vi har bildterapigrupp.
  • Vi ordnar soppluncher, våffelträffar och utfärder.
  • Vi medverkar första tisdagen i månaden på Vänskapscafét på Kungshällan med program från Höörs församling.

Diakonin ordnar träffar kring grön diakoni i Hallaröd när våren börjar spira.

Detta är ett samarbete med arbetsförmedlingen. Vi samarbetar också med det

Personliga ombudet i Höörs kommun.

Vi finns med i Familjefridsnätverket och i Nätverket Höör, samt är med i Höörs kommuns volontärutvecklingsarbete.

Vi ingår i ett nationellt projekt kring ”Identitet, kyskhetskultur och rätten till eget liv”.

Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift erbjuder kvinnofrukostar som vi kommer att ordna samåkning till.

  • 24 mars i Tomelilla församling. Samtalar Maria Lundström med Åsa Maunsbach om att vara Buddist.
  • 15 sept. i Kulladals församling i Malmö. Samtalar Maria Lundström med Bubu Eklund om att vara Hindu.
  • 20 okt i Österängskyrkan i Kristianstad. Samtalar Maria Lundström med en judinna.

-Hur är det att leva som kvinna med en annan religion i Sverige idag?

-Vad kan vi lära oss av varandra?

-Vad har vi gemnesamt?

Ungdomsdiakoni ….vad är det?

 

Att bli tagen på allvar, för att kunna ta ansvar och finna fokus, mening och mål i sin existens är grundläggande viktiga frågor som vi bär med oss tidigt i livet.

Diakonin finns bland ungdomarna i konfirmandundervisningen och bland de unga konfirmandassistenterna. Vi finns  med vid ungdomsarrangemang i kontraktet och i planering och utveckling av kyrkans kontaktytor för unga. Vi medverkar på läger och i undervisning.